dilluns, 19 de desembre de 2016

Bon Nadal


Hola famílies,
Aprofitem per desitjar-vos a tots i totes un bon Nadal i esperem que el proper any 2017 siga ben pròsper per tothom.
---------------------------------------------------------


Hola familias, 
Aprovechamos para desearos a todos i todas feliz Navidad i esperamos que el próximo año 2017 sea bien próspero para todos.
LLEGIR MÉS...

dissabte, 10 de desembre de 2016

CAFÉ REIAL


Hola famílies,
El proper dijous 22 de desembre a les 15:30h, mentre els vostres fills i filles estan veient al patge reial al col·legi, vos convidem a un berenar en la seu de l’AMPA.
Esteu tots i totes convidats!

---------------------------------------------------------


Hola familias, 
El próximo jueves 22 de diciembre a las 15:30h, mientras vuestros hijos y hijas están viendo al paje real en el colegio, os invitamos a una merienda en la sede del AMPA.

¡Estáis todos y todas invitados!

LLEGIR MÉS...

divendres, 2 de desembre de 2016

ACTIVITATS CCJ DESEMBRE

http://www.ccjalcoi.com/
Hola famílies,
Aquesta és la programació del mes de DESEMBRE.
Recordem que totes les activitats són gratuïtes i només cal inscriure's a ccj@alcoi.org   
--------------------------------------------------------- 


Hola familias,
Esta es la programación del mes de DICIEMBRE.
Recordamos que todas las actividades son gratuitas y sólo hay que inscribirse en ccj@alcoi.org


LLEGIR MÉS...

dimarts, 29 de novembre de 2016

REUNIÓ EL DIA 1 DE MARÇ ASSEMBLEA GENERAL


Estimades famílies,
A dia 14 de febrer de 2018, vos convoque a l'assemblea general de l'AMPA CEIP EL ROMERAL a la reunió ordinària, que es celebrarà el dia 1 de març de 2018 en la seu de l'AMPA.

19,10H en 1r convocatòria
19,40H en 2n convocatòria

1. Col.laboració Setmana del LLibre
2. 13 hores
3. Precs i preguntes

Esperem la vostra assistència.
Salutacions
La Presidenta
---------------------------------------------------------


Estimadas familias, 
A día 14 de febrero de 2018, os convoco a la Asamblea General del AMPA CEIP EL ROMERAL a la reunión ordinaria que se celebrará el día 1 de marzo de 2018 en la sede del AMPA. 

19:10H 1r convocatoria
19:40H 2n convocatoria

1. Colaboración Semana del Libro
2. 13 horas
3. Ruegos y preguntas

Esperamos vuestra asistencia.

Saludos
La Presidenta
LLEGIR MÉS...

dimecres, 26 d’octubre de 2016

CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE L'AMPA 3 DE NOVEMBRE


Hola famílies,
Com serà habitual al llarg del curs, el primer dijous de cada mes, sent en aquesta ocasió el dia 3 de novembre, tindrà lloc la reunió de la junta a les 19:30h en la seu de l’AMPA.
Aquest és l’ordre del dia:
1. Extraescolars
2. Escola de pares
3. Loteria
4. Projectes i activitats programades o per realitzar durant el curs
5. Torn obert de paraula

Esperem la vostra assistència.
Salutacions
---------------------------------------------------------


Hola familias, 
Como será habitual a lo largo del curso, el primer jueves de cada mes, siendo en esta ocasión el día 3 de noviembre, tendrá lugar la reunión de la junta a las 19:30h en la sede del AMPA.
Este es el orden del día:
1. Extraescolares
2. Escuela de padres
3. Lotería
4. Proyectos y actividades programadas o para realizar durante el curso
5. Turno abierto de palabra

Esperamos vuestra asistencia.

Saludos

LLEGIR MÉS...

diumenge, 23 d’octubre de 2016

El Romeral Camina 2016-2017
Hola famílies,
Com altres anys, s'han proposat fer unes excursions al llarg del curs que ja hem calendaritzat per a les dates i paratges que figuren en el cartell i en el calendari d'esta pàgina web.
Estes excursions són un espai en què poder relacionar-se amb alumnes d'altres cursos de l'escola alhora que conéixer altres pares i mares amb què compartir els nostres interessos. Són també una iniciativa amb què es pretén dinamitzar a les famílies, afavorir la convivència i l'associacionisme. A més, amb este tipus d'activitats es pretén promoure el contacte amb la naturalesa; adquirir l'hàbit i destresa per a caminar per la muntanya, alhora que conéixer el nostre entorn natural.
Recordem que són unes activitats externes al centre i per tal exemptes d'assegurança de responsabilitat civil, de manera que es fan sota la responsabilitat de cada família. Tots els menors han d'anar acompanyats per algun pare o mare o firmar la corresponent autorització.
Esperem que siguen del vostre grat i que participeu, sempre tenint atenció de la naturalesa, respectant flora i fauna i no deixant desperdicis al nostre pas.
---------------------------------------------------------


Hola familias, 

Como otros años, se han propuesto hacer unas excursiones a lo largo del curso que ya hemos calendarizado para las fechas y parajes que figuran en la cartel y en el calendario de esta página web.
Estas excursiones son un espacio en el que poder relacionarse con alumnos de otros cursos de la escuela al mismo tiempo que conocer a otros padres y madres con los que compartir nuestros intereses. Son también una iniciativa con la que se pretende dinamizar a las familias, favorecer la convivencia y el asociacionismo. Además, con este tipo de actividades se pretende promover el contacto con la naturaleza; adquirir el hábito y destreza para caminar por la montaña, al mismo tiempo que conocer nuestro entorno natural.
Recordamos que son unas actividades externas al centro y por tal exentas de seguro de responsabilidad civil, de modo que se hace bajo la responsabilidad de cada familia. Todos los menores deben ir acompañados por algún padre o madre o firmar la correspondiente autorización.
Esperamos que sean de vuestro agrado y que participéis, siempre teniendo cuidado de la naturaleza, respetando flora y fauna y no dejando desperdicios a nuestro paso.
LLEGIR MÉS...

dissabte, 8 d’octubre de 2016

Subscriviu-vos a la web de l'AMPA
Hola famílies,
Vos convidem a subscriure-vos a la web de l'AMPA per poder rebre totes les seues publicacions en el vostre correu i així estareu informats de les activitats de l'escola o d'altres events a la nostra ciutat.
Una vegada introduïda la vostra adreça de correu i per confirmar la subscripció, recordeu fer clic en l'enllaç de Feedburner que rebreu en la safata d'entrada.

---------------------------------------------------------


Hola familias, 
Os invitamos a suscribiros a la web del AMPA para poder recibir todas sus publicaciones en vuestro correo y así estaréis informados de las actividades de la escuela o de otros eventos en nuestra ciudad.

Una vez introducida vuestra dirección de correo y para confirmar la suscripción, recordad hacer clic en el enlace de Feedburner que recibiréis en la bandeja de entrada.
LLEGIR MÉS...

ACTIVITATS CCJ OCTUBRE

http://www.ccjalcoi.com/
Hola famílies,
Aquesta és la programació del mes d'OCTUBRE.
Recordem que totes les activitats són gratuïtes i només cal inscriure's a ccj@alcoi.org   
--------------------------------------------------------- 


Hola familias,
Esta es la programación del mes de OCTUBRE.
Recordamos que todas las actividades son gratuitas y sólo hay que inscribirse en ccj@alcoi.orgLLEGIR MÉS...

dimecres, 28 de setembre de 2016

CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE L'AMPA 6 D'OCTUBRE
Hola famílies,
Amb l’inici del curs, és moment de reprendre i organitzar totes les activitats que gestiona l’AMPA al llarg de l’any escolar. Llavors vos convoquem a la reunió mensual de la junta que tindrà lloc el primer dijous de cada mes, sent en aquesta ocasió el dia 6 d’octubre a les 19:30h en la seu de l’AMPA.
Aquest és l’ordre del dia:
1. Benvinguda a l’AMPA
2. Projectes i activitats a realitzar durant el curs
3. Calendarització
4. Torn obert de paraula

Esperem la vostra assistència.
Salutacions
---------------------------------------------------------


Hola familias, 
Con el inicio del curso, es momento de reanudar y organizar todas las actividades que gestiona el AMPA a lo largo del año escolar. Entonces os convocamos a la reunión mensual de la junta que tendrá lugar el primer jueves de cada mes, siendo en esta ocasión el día 6 de octubre a las 19:30h en la sede del AMPA.
Este es el orden del día:
1. Bienvenida al AMPA
2. Proyectos y actividades a realizar durante el curso
3. Calendarización
4. Turno abierto de palabra

Esperamos vuestra asistencia.

Saludos

LLEGIR MÉS...

dimarts, 13 de setembre de 2016

Convocatòria de la junta de l'AMPA 15 de setembre


Hola famílies,
Els nostres fills/es acaben de començar el curs. És moment de reprendre les activitats que l’AMPA du a terme al llarg de l’any, per això convoquem la primera reunió de la junta del curs 2016-2017 el dia 15 de setembre a les 19:30h en la seu de l’AMPA.
Aquest és l’ordre del dia:
1.    Benvinguda a l’AMPA
2.    Activitats extraescolars
3.    Informació escola matinera
4.    Torn obert de paraula

Esperem la vostra assistència.
Salutacions

---------------------------------------------------------


Hola familias, 
Nuestros hijos/as acaban de empezar el curso. Es momento de reanudar las actividades que el AMPA lleva a cabo a lo largo del año, por eso convocamos la primera reunión de la junta del curso 2016-2017 el día 15 de septiembre a las 19:30h en la sede del AMPA.
Este es la orden del día:
1.    Bienvenida al AMPA
2.    Actividades extraescolares
3.    Información escuela madrugadora
4.    Turno abierto de palabra

Esperamos vuestra asistencia.
Saludos
LLEGIR MÉS...

dissabte, 10 de setembre de 2016

Servei d’escola matinera


Hola famílies,
Vos informem que el servei d'escoleta matinera s'inicia aquest dilluns dia 12 de setembre.
El servei comença  a les 7.30 h a la seu de l'AMPA. Els xiquets/es esmorzen i fan activitats. A les 8.50 h l'educadora acompanya als xiquets/es al lloc per on entren a l'escola.
Més informació en romeral.ampa@gmail.com
---------------------------------------------------------


Hola familias, 
Os informamos que el servicio de escuela matinera se inicia este lunes día 12 de septiembre.
El servicio empieza  a las 7.30 h a la sede del AMPA. Los niños/as almuerzan y hacen actividades. A las 8.50 h la educadora acompaña a los niños/as al lugar por donde entran a la escuela.
Más información en romeral.ampa@gmail.com 
LLEGIR MÉS...

divendres, 9 de setembre de 2016

Benvinguda curs 2016-2017Hola famílies. Rebeu la nostra salutació i benvinguda al curs que anem a començar.

Aquest curs 2016-2017, arranquem amb una Junta plena d’ il·lusió que us demana la vostra ajuda per a portar avant tots aquells projectes que gestionem o altres nous que tenen com a finalitat fomentar la convivència entre tota la Comunitat Escolar del C.E.I.P. El Romeral. 
L'AMPA som tots els que volem col·laborar perquè l'escola dels nostres fills siga la millor escola per a ells.
Algunes de les activitats que es van organitzar i gestionar des de l’AMPA el curs passat i que tenim intenció de continuar aquest any són:
·         Escola Matinera de 7:30h fins les 9:00h a la seu de l’AMPA (antiga vivenda del conserge)
·         VI Concurs de dibuix AMPA El Romeral
·         Animació lectora per a tots els alumnes
·         Romeral Camina
·         Setmana del llibre: fireta de jocs i experiments
·         13 hores esportives
·         Activitats extraescolars
·         1er Campament de famílies
·         Festa de la Cloenda
·         Creació de la nova web per difondre totes aquestes activitats i moltes altres d’interès de les famílies o que es duen a terme en la població
·         Comunicacions en xarxes socials i per correu electrònic, etc…
Aquest curs ens agradaria repetir totes aquestes activitats o moltes altres que podem organitzar amb la vostra col·laboració i/o suport econòmic amb una quota anual de 25 € per família.
Quan feu l’ingrés, depositeu-lo a la bústia de l’ AMPA que hi ha en Secretaria. Si disposeu de correu electrònic, podeu anotar-lo al mateix justificant. També podeu enviar el justificant per correu electrònic a l’adreça: romeral.ampa@gmail.com (complint amb la LOPD l’ AMPA es compromet a utilitzar el correu electrònic sols per enviar informació relacionada amb l’escola i les activitats organitzades).
INGRESSA: NOM i COGNOMS DEL XIQUET/A i CURS*
CONCEPTE: REBUT AMPA 2016-2017.
Nº DE COMPTE: BANC SABADELL, IBAN ES1300811009860001039305
IMPORT: 25 €
* (si són germans, per favor, poseu el nom i curs de tots)
Qualsevol altra consulta podeu fer-la mitjançant la bústia o per correu electrònic a l’adreça: romeral.ampa@gmail.com Faciliteu les vostres dades (i les de l’alumne) i nosaltres contactarem amb vosaltres.
Recordeu que per fer possible totes aquestes activitats i moltes altres, és necessària la vostra participació en la junta de l’AMPA.
 


---------------------------------------------------------
Hola familias. Recibid nuestro saludo y bienvenida al curso que vamos a iniciar.

Este curso 2016-2017, arrancamos con una Junta llena de ilusión que os pide vuestra ayuda para llevar adelante todos aquellos proyectos que gestionamos u otros nuevos que tienen como finalidad fomentar la convivencia entre toda la Comunidad Escolar del C.E.I.P. El Romeral. 
EL AMPA somos todos los que queremos colaborar para que la escuela de nuestros hijos sea la mejor escuela para ellos.
Algunas de las actividades que se organizaron y gestionaron desde el AMPA el curso anterior y que tenemos intención de continuar este año son:
        Escuela Matinera, de 7:30h hasta las 9:00h en la sede de la AMPA (antigua vivienda del conserje),
        VI Concurso de dibujo AMPA El Romeral
        Animación lectora para todos los alumnos
        Romeral Camina
        Semana del libro: feria de juegos y experimentos
        13 horas deportivas
        Actividades extraescolares
        1er Campamento de familias
        Fiesta de la Clausura
        Creación de la nueva web para difundir todas estas actividades y muchas otras de interés de las familias o que se llevan a cabo en la población.
        Comunicaciones en redes sociales y por correo electrónico, etc…
Este curso nos gustaría repetir todas estas actividades o muchas otras que podemos organizar con vuestra colaboración y/o apoyo económico con una cuota anual de 25 € por familia.
Cuando hagáis el ingreso, depositadlo en el buzón del  AMPA que hay en Secretaría. Si disponéis de correo electrónico, podéis anotarlo en el mismo justificante. También podéis enviar el justificante por correo electrónico a la dirección: romeral.ampa@gmail.com (cumpliendo con la LOPD el  AMPA se compromete a utilizar el correo electrónico sólo para enviar información relacionada con la escuela y las actividades organizadas).
INGRESA: NOMBRE y APELLIDOS DEL NIÑO/A y CURSO*
CONCEPTO: RECIBO AMPA 2016-2017.
Nº DE CUENTA: BANCO SABADELL, IBAN ES1300811009860001039305
IMPORTE: 25 €
* (si son hermanos, por favor, poned el nombre y curso de todos)
Cualquier otra consulta podéis hacerla mediante el buzón o por correo electrónico a la dirección: romeral.ampa@gmail.com Facilitad vuestros datos (y los del alumno) y nosotros contactaremos con vosotros.
Recordad que para hacer posible todas estas actividades y muchas otras, es necesaria vuestra participación en la junta del AMPA.
 
LLEGIR MÉS...

dimarts, 21 de juny de 2016

Bones vacances d'estiu


Benvolgudes famílies,
Us recordem que hui dimarts 21 de juny finalitzen les classes.
Comença un temps d’aigua, de becades, de rialles, de lectures i aventures d’estiu que ens permetran tornar i pujar el teló de nou.
A partir de demà al tauló d'anuncis del centre i a la secretaria en horari de 9 a 11 hores trobareu informació sobre els següents temes:
-Sol.licituds beques menjador i transport
-Sol.licituds menjador i transport
Ens retrobarem el dijous 8 de setembre per estrenar el nou curs.
Recordar que podeu descarregar el nº 15 de la revista escolar del C.E.I.P. El Romeral "Coses Nostres" ací.
Aprofitem per desitjar-vos a tots un bon estiu
Atentament,
L'equip directiu
 
---------------------------------------------------------Queridas familias,
Os recordamos que hoy martes 22 de junio finalizan las clases.
Comienza un tiempo de agua, de siestas, de risas, de lecturas y aventuras de verano que nos permitirán volver y subir el telón de nuevo.
A partir de mañana mismo, en el tablón de anuncios del centro y en la secretaría en horario de 9 a 11 encontraréis información sobre los siguientes temas :

-Solicitudes becas comedor y transporte
-Solicitudes comedor y transporte

Nos reencontraremos el jueves 8 de septiembre para estrenar el nuevo curso.
Recordar que podéis descargar el nº 15 de la revista escolar del C.E.I.P. El Romeral "Coses Nostres" aquí.

¡Aprovechamos para desearos a todos un buen verano!

Atentamente,
El equipo directivo
LLEGIR MÉS...

dimecres, 15 de juny de 2016

Nº 15 DE LA REVISTA "COSES NOSTRES"https://sites.google.com/site/romeralampa/documents-varis/Revista%202016.pdf

Hola famílies,
Ja podeu descarregar-vos el nº 15 de la revista escolar del C.P. El Romeral "Coses Nostres" en aquest ENLLAÇ.
---------------------------------------------------------


Hola familias, 
Y podéis descargar el nº 15 de la revista escolar del C.P. El Romeral "Cosas Nuestras" en este ENLACE
LLEGIR MÉS...

dissabte, 11 de juny de 2016

Jornada per a la prevenció de l'assetjament escolar

El pròxim dijous, dia 16 de juny, hi haurà una jornada per a la prevenció de l'assetjament escolar, organitzada per Avalcae (Asociación Valenciana contra el Acoso Escolar).
Aquetsa jornada es farà a la sala d'actes del col·legi Sant Roc i s'ha estructurat en dues parts:
  • De 9.45 h a 13 h per als alumnes de 6é de Primària de Sant Roc
  • De 17 h a 18.15 h oberta al professorat, AMPA, mares i pares de tots els centres educatius

LLEGIR MÉS...

dissabte, 4 de juny de 2016

ACTIVITATS CCJ JUNY

http://www.ccjalcoi.com/
Hola famílies,
Aquesta és la programació del mes de JUNY.
Recordem que totes les activitats són gratuïtes i només cal inscriure's a ccj@alcoi.org  
---------------------------------------------------------


Hola familias,
Esta es la programación del mes de JUNIO.
Recordamos que todas las actividades son gratuitas y sólo hay que inscribirse en ccj@alcoi.org
LLEGIR MÉS...