PERQUÈ I COM ASSOCIAR-SE
Amb el vostre suport econòmic contribuïu a portar endavant tots aquells projectes que es duen a terme en el col·legi des de l'associació de mares i pares i que tenen com a finalitat la millora de l'equipament escolar i fomentar la convivència entre tota la Comunitat del C.E.I.P. El Romeral d'Alcoi.
 

L'AMPA som tots els que volem col·laborar perquè l'escola dels nostres fills siga la millor escola per a ells.

Tenim una quota anual de 25€ per família, indistintament dels fills que tinguen a l'escola.
 

Quan feu l' ingrés :
• depositeu-lo a la bústia de l' AMPA (es troba a Secretaria)
• o si disposeu de correu electrònic podeu anotar-lo al mateix justificant
• o bé envieu el justificant per correu electrònic a: romeral.ampa@gmail.com

Complint amb la LOPD l'AMPA es compromet a utilitzar el correu electrònic sols per enviar informació relacionada amb l' escola i les activitats organitzades.
Aquestes són les dades per a fer l'ingrés:

INGRESSA: NOM i COGNOMS DEL XIQUET/A i CURS
(si són germans, vos demanem que poseu el nom i curs de tots).
CONCEPTE: REBUT AMPA i període anual del curs escolar (per exemple curs 2015-2016).
ENTITAT: Banc Sabadell – IBAN ES1300811009860001039305

IMPORT: 25€

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

-------------------------------------------------------


Con vuestro apoyo económico contribuís a llevar adelante todos aquellos proyectos que se llevan a cabo en el colegio desde la asociación de madres y padres y que tienen como finalidad la mejora del equipamiento escolar y fomentar la convivencia entre toda la Comunidad del C.E.I.P. El Romeral de Alcoi.

EL AMPA somos todos los que queremos colaborar para que la escuela de nuestros hijos sea la mejor escuela para ellos.

Tenemos una cuota anual de 25€ por familia, indistintamente de los hijos que tengan en la escuela.

Cuando hais el  ingreso :
• depositadlo en el buzón del  AMPA (se encuentra en Secretaría)
• o si disponéis de correo electrónico podéis anotarlo en el mismo justificante
• o bien enviad el justificante por correo electrónico a: romeral.ampa@gmail.com

Cumpliendo con la LOPD el AMPA se compromete a utilizar el correo electrónico sólo para enviar información relacionada con la  escuela y las actividades organizadas.

Estos son los datos para hacer el ingreso:


INGRESA: NOMBRE y APELLIDOS DEL NIÑO/A y CURSO
(si son hermanos, os pedimos que pongáis el nombre y curso de todos).
CONCEPTO: RECIBO AMPA y período anual del curso escolar (por ejemplo curso 2015-2016).
ENTIDAD: BANCO Sabadell IBAN ES1300811009860001039305
IMPORTE: 25€
Muchas gracias por vuestra colaboración.