dijous, 3 de desembre de 2015

RESUM REUNIÓ DE L'AMPA 2 DE DESEMBRE DE 2015

Aquest és el resum dels principals temes tractats en la reunió de l'AMPA del 2 de desembre de 2015:
1. Esperem que l'anterior junta ens passe la relació d’activitats i tasques que estava gestionant l'AMPA.
2. Es proposa presentar-nos com a junta de l'AMPA començant per infantil.
3. Es planteja fer altres reunions de l'AMPA en horari de vesprada després de l'entrada dels alumnes.
4. Respecte a la biblioteca, hi ha possibilitat de seguir usant-la a falta d'escometre les reparacions del sostre.
5. Es farà un cartell amb el logotip de l'AMPA per a fer més visible l’entrada.
6. Es considera útil publicar en la web les conclusions més destacades de les reunions de l’AMPA.
7. Es demana accés a Internet en l'AMPA.
8. Enviarem un escrit amb les propostes de tallers o temes a tractar en l'escola de pares i mares.

-------------------------------------------------------------------------------


Este es un resúmen de los principales temas tratados en la  reunión del AMPA del 2 de diciembre de 2015
 1.    Esperamos que la anterior junta nos pase la relación de actividades y tareas que estaba gestionando el AMPA.
2.    Se propone presentarnos como junta del AMPA empezando por infantil.
3.    Se plantea hacer otras reuniones del AMPA en horario de tarde después de la entrada de los alumnos.
4.    Con respecto a la biblioteca, hay posibilidad de seguir usándola a falta de acometer las reparaciones del techo.
5.    Se hará un cartel con el logotipo del AMPA para hacer más visible la entrada.
6.    Se considera útil publicar en la web las conclusiones más destacadas de las reuniones del AMPA.
7.    Se pide acceso a Internet en el AMPA.
8.    Enviaremos un escrito con las propuestas de talleres o temas a tratar en la escuela de padres y madres.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada