dijous, 14 de gener de 2016

RESUM REUNIÓ 13 DE GENER DE 2016
RESUM DELS PRICIPALS TEMES TRACTATS
1.    Els pagaments de la loteria es faran els divendres de 9 a 10 i de 16:30 a 17:30h, a partir del 15 de gener i exceptuant el 5 de febrer perquè coincideix amb carnestoltes. Hi ha tres mesos per a cobrar-la, és a dir fins al 22 de març de 2016. Preguem es facilite vindre amb canvi.
2.    Es presenta la nova web actualment en construcció.
3.   S’acorda obrir el primer dilluns del mes de 15:15 a 16:30 per facilitar la comunicació dels associats amb l’AMPA per si no poden vindre a les reunions ordinàries del primer dimecres de cada mes a les 19:30h.
4.   Cal modificar el full per a l’escola de pares i passar-lo al centre per imprimir-lo i repartir-lo als pares el més prompte possible.
5.    La data de Carnestoltes és el 5 de febrer. La propera setmana enviarem un correu informant que la seu de l’AMPA pot quedar disponible per preparar les disfresses, demanant-li permís a l’AMPA i la direcció del centre, però cal deixar les instal·lacions ordenades perquè també es du a terme en elles l’escola matinera.
6.    La setmana del llibre i fireta d’infantil d’aquest any serà els dies 21, 22 i 23 de març. ------------------------------------------------------------------------------------------

RESÚMEN DE LOS PRINCIPALES TEMAS TRATADOS
1.    Los pagos de la lotería se harán los viernes de 9 a 10 y de 16:30 a 17:30h a partir del 15 de enero y exceptuando el 5 de febrero porque coincide con carnavales.  Hay tres meses para cobrarla, es decir hasta el 22 de marzo de 2016. Rogamos se facilite venir con cambio.
2.    Se presenta la nueva web en construcción.
3.    Se acuerda abrir el primer lunes del mes de 15:15 a 16:30 para facilitar la comunicación de los asociados con el AMPA por sí no pueden venir a las reuniones ordinarias del primer miércoles de cada mes a las 19:30h.
4.    Hay que modificar la hoja para la escuela de padres y pasarla al centro para imprimirla y repartirla a los padres y madres lo más pronto posible.
5.    Carnavales son el 5 de febrero. La próxima semana hay que enviar un correo informando que la sede del AMPA puede quedar disponible para preparar los disfraces, pidiéndole permiso al AMPA y a la dirección del centro, pero hay que dejar las instalaciones ordenadas porque también se lleva a cabo en ellas la escuela "matinera".

6.    La semana del libro y feria de infantil de este año será los días 21, 22 y 23 de marzo.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada