diumenge, 23 d’octubre de 2016

El Romeral Camina 2016-2017
Hola famílies,
Com altres anys, s'han proposat fer unes excursions al llarg del curs que ja hem calendaritzat per a les dates i paratges que figuren en el cartell i en el calendari d'esta pàgina web.
Estes excursions són un espai en què poder relacionar-se amb alumnes d'altres cursos de l'escola alhora que conéixer altres pares i mares amb què compartir els nostres interessos. Són també una iniciativa amb què es pretén dinamitzar a les famílies, afavorir la convivència i l'associacionisme. A més, amb este tipus d'activitats es pretén promoure el contacte amb la naturalesa; adquirir l'hàbit i destresa per a caminar per la muntanya, alhora que conéixer el nostre entorn natural.
Recordem que són unes activitats externes al centre i per tal exemptes d'assegurança de responsabilitat civil, de manera que es fan sota la responsabilitat de cada família. Tots els menors han d'anar acompanyats per algun pare o mare o firmar la corresponent autorització.
Esperem que siguen del vostre grat i que participeu, sempre tenint atenció de la naturalesa, respectant flora i fauna i no deixant desperdicis al nostre pas.
---------------------------------------------------------


Hola familias, 

Como otros años, se han propuesto hacer unas excursiones a lo largo del curso que ya hemos calendarizado para las fechas y parajes que figuran en la cartel y en el calendario de esta página web.
Estas excursiones son un espacio en el que poder relacionarse con alumnos de otros cursos de la escuela al mismo tiempo que conocer a otros padres y madres con los que compartir nuestros intereses. Son también una iniciativa con la que se pretende dinamizar a las familias, favorecer la convivencia y el asociacionismo. Además, con este tipo de actividades se pretende promover el contacto con la naturaleza; adquirir el hábito y destreza para caminar por la montaña, al mismo tiempo que conocer nuestro entorno natural.
Recordamos que son unas actividades externas al centro y por tal exentas de seguro de responsabilidad civil, de modo que se hace bajo la responsabilidad de cada familia. Todos los menores deben ir acompañados por algún padre o madre o firmar la correspondiente autorización.
Esperamos que sean de vuestro agrado y que participéis, siempre teniendo cuidado de la naturaleza, respetando flora y fauna y no dejando desperdicios a nuestro paso.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada